زبان فارسي2 درس سوم

حجم فایل : 438.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا زبان فارسي2 درس سوم تعریف ویرایش: اصلاح، تصحیح و بازبینی و آراستن نوشته را ویرایش (edit) می­گویند.
شکل خام نوشته: پیش­نویس / چرک­نویس
در فعالیت نوشتن سه عامل اصلی دخالت دارد: نویسنده ----> نوشته ----> خواننده انواع ویرایش:

فنی: آراستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر: مثل: علائم نگارشی و نشانه­گذاری، رعایت رسم الخط صحیح کلمات، حاشیه­گذاری، عدم حشو و تکرار، زیاده نویسی و ناهمگونی و ناپیوستگی مطالب و...
زبانی و ساختاری: جنبه­های دستوری و نگارشی: مثل: بیاموزیم­های کتاب و... این ویرایش حوزه­ای گسترده­تر دارد و طبق زبان فارسی معیار اصلاح می­شود.
تخصصی: علمی و تخصصی بودن اثر: مثل: محتوای نوشته را کسانی که در آن موضوع خاص تخصص و تبحر داشته باشند از نظر علمی و تخصصی بررسی می­کنند. * کار اساسی و مهم در ویرایش: دقت در ارتباط و انسجام بندها، بررسی ضعف­ها، گره­ها، ناهمگونی­ها و ابهام­ها...
* ارزشیابی یک اثر: از فرآورده نهایی و حاصل کار است.
* یک نوشته پس از نگارش: نیاز به صرف وقت، دقت و تأمل زیاد ، حوصله و بردباری فراوان است.
* نوشتن محصول: آگاهی، خلاقیت، دقت، حوصله، عشق، علاقه، توجه به ویرایش و پیراستن نوشته از نقایص احتمالی است.
  پایان...